“Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasini shakllantirish tartibini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi
“Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining kalendar rejasini shakllantirish tartibini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi